Paviršių dezinfekantas ADK-611 (1L)

 • Kraunamos nuotraukos
  7 
  Pirkite 3 po 6 , Sutaupykite 3 
  Į krepšelį 

  Greitai paviršių ir įrangos dezinfekcijai visuomenės sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei įrankiams ir instrumentams dezinfekuoti kirpyklose, grožio salonuose. 

 • NAUDOJIMAS:

  Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
  Alkoholinė dezinfekavimo priemonė ADK–611 paruošta naudojimui.
  Dezinfekuojamas paviršius turi būti švarus.
  Instrumentų, įrankių ir paviršių po dezinfekcijos nuplauti nereikia.
  Atsiradus alkoholinės dezinfekavimo priemonės ADK–611 užsiteršimo požymiams (iškritus dribsniams, pasikeitus spalvai), ji turi būti pakeista nauja.
  Esant mikobaktericidiniam arba virucidiniam užterštumui, ekspozicijos laikas 60 min.

  PAPILDOMA INFORMACIJA:

  Atsargiai. Degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti
  mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos
  šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai
  plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti
  akis.Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Pilna
  saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija yra pateikiama Saugos duomenų lapuose.

  Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

  SUDĖTIS:

  Veikliosios medžiagos: propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 30.0 %, alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 0.1 %. Sudėtyje yra etanolio (denatūruoto), CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 42.4 %, citrinų rūgšties.

  LAIKYMO SĄLYGOS:

  Laikyti sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių. Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje.

  SAUGOS DUOMENŲ LAPAS: /images/Userfiles/ADK-611SDL20200527_dezinf.pdf

'); fbq('track', 'PageView'); &ev=PageView&noscript=1" />