Dezinfekcinis skystis (1L)

 • Kraunamos nuotraukos
  7 
  Pirkite 3 po 6 , Sutaupykite 3 
  Į krepšelį 

  Rankų dezinfekantas alkoholio pagrindu. Priemonė skirta higieninei rankų ir odos dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse. 

 • Asmens higienos dezinfekantas (1 produktų tipas).
  Pasižymi labai greitu ir plataus antimikrobinio spektro poveikiu.
  Nėra dažiklių ir aromatinių medžiagų.
  Sudėtyje esantis glicerolis apsaugo rankas nuo sudirgimo ir išsausėjimo.

  VEIKIMAS:

  Atlieka plataus spektro dezinfekcijos poveikį šiems ligų sukėlėjams: Bakterijoms – Psiaudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Mycobacterium terrae (TBC), Mycobacteriumn avium ir kt. Grybeliams –A.brasiliensis, Candida albicans. Visiems lipofilianimas virusams - hepatito B virusui (HBV), ŽIV (HIV), hepatito C virusui (HCV), Herpes simplex, Influenza, Vaccinia ir kt. – veikimo laikas 30 sek

  NAUDOJIMAS:

  Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

  PAPILDOMA INFORMACIJA:

  Atsargiai. Degus skystis ir garai.
  Sukelia smarkų akių dirginimą.
  Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
  Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
  Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.
  PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.
  Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
  Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

  SUDĖTIS:

  Žiūrėti produkto etiketę ir saugos duomenų lapą.

  LAIKYMO SĄLYGOS:

  Laikyti sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių. 

  SAUGOS DUOMENŲ LAPAS:
  /images/Userfiles/ADK-612SDL2020.pdf

'); fbq('track', 'PageView'); &ev=PageView&noscript=1" />